Now showing items 1-2 of 2

  • Sanat yapıtının farklı mekanlarda anlam problematiği 

    Mengeş, Ferahi (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
    Tarih boyunca, sanat ve mekan arasındaki ilişki sürekli değişim gösterir. Nadire kabineleri, değerli nesnelerin biriktirilip gösterildiği mekansal düzenlemelerin ilk örnekleridir. Tarihsel aşamalar boyunca gelişen ve büyüyen ...
  • Sanatta bir bakış, bir oluş ve bir eyleyiş mekanı olarak pencere metaforu 

    Ülker, Nermin (Işık Üniversitesi, 2018-08-31)
    İzleyicinin bakışını sınırlayan pencere, onun bilindik dünyasındaki kısıtlanmış özgürlüğü ve mahremiyeti sembolize eder. Burada kullanılan kısıtlama terimi negatif bir söylemden çok pozitif bir söylemi destekler. Tıpkı ...