Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorAkdeniz, Haliltr_TR
dc.contributor.authorTeker, Özlem Ekintr_TR
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programıtr_TR
dc.date.accessioned2016-06-09T11:38:32Z
dc.date.available2016-06-09T11:38:32Z
dc.date.issued2012-09-05
dc.identifier.citationTeker, Ö. E. (2012). 1980'den günümüze sanatta postmodern yönelimler ve çağdaş türk sanatına etkileri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11729/981
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 97-104)en_US
dc.descriptionviii, 105, leavesen_US
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstract1980'li yıllar postmodernizmin yoğun bir şekilde irdelendiği yıllardır. Aynı dönem gerek sanatçılar gerekse teorisyenler modernitenin krizinde hem fikirdir. Kriz ortamında gelişen postmodernizmi ve postmodern sanat kuramlarını araştırmak bugünün sanatını anlamak açısından oldukça önemlidir. Postmodernizmin mihenk noktalarını işaret edebilmek temelde çok çeşitli referansların bir araya getirilmesi ve bunlar arasında düşünsel bir bağlamın kurulabilmesini gerektirir. Böyle bir yaklaşımla geliştirilen bu tezin ilk amacı 1980'li yıllardan itibaren sanata damgasını vurmuş düşün insanlarının fikirleriyle birlikte gelişen yeni sanat anlayışlarına eğilmektir. İkinci amacı ise Dünya'da yaşanan sanatsal değişimle birlikte Türkiye'deki sanatsal değişimlere bakabilme olanağı sağlamaktır.tr_TR
dc.description.abstractPostmodernism is intensively taken into consideration in 1980s. In this period, artists agree with the theoreticians on the crisis of modernity. It is very important to understand postmodernity and postmodernist art theoriesdeveloping in this crisis time in order to comprehend today's art. Uncovering the cornerstones of postmodernism requires gathering of many various references and relating these references to establish a theoritical framework. Based on such and approach, first aim of this thesis is to analyse new art mentalities stemming form the ideas of influential thinkers onwards 1980s. The second aim is to look into the changes in art in Turkey with respect to changes in world.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectPostmodernizmtr_TR
dc.subjectSanat kuramlarıtr_TR
dc.subject1980’lerden günümüze sanattr_TR
dc.subjectModern arttr_TR
dc.subjectModern art movementsen_US
dc.subjectPostmodernityen_US
dc.subjectArt trendsen_US
dc.subjectArt theoriesen_US
dc.subjectTurkish arten_US
dc.subject.lccNX456.5.P6 T45 2012
dc.subject.lcshPostmodernismen_US
dc.subject.lcshPostmodernism -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshArt, Turkishen_US
dc.subject.lcshArt, Modern -- 19th century -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshArts, Modern -- 20th century -- Turkeyen_US
dc.title1980'den günümüze sanatta postmodern yönelimler ve çağdaş türk sanatına etkileritr_TR
dc.title.alternativePostmodern art trends from 1980s to today and influences on contemporary Turkish arten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programıtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster