Toplam kayıt 1153, listelenen: 934-953

 • Sanat alıcılarının sanatı değerlendirme yaklaşımları: Türkiye örneği 

  Kaya, Güldehen (Işık Üniversitesi, 2017-06-23)
  Çalışma, koleksiyoncuların sanat dünyasındaki yerini ve bakış açılarını, sanat eseri satın alma süreçlerini ve teorik çalışma sonrası Türkiye örneğini araştırmak üzerine yapılandırılmıştır. Merkeze koleksiyoncular alınarak, ...
 • Sanat ve gerçeklik bağlamında Platon’dan Beckett’e incelemeler ( Platon – Shakespeare – Brecht – Beckett ) 

  Yılmaz, Alparslan (Işık Üniversitesi, 2017-05-26)
  Bu çalışmada insan sanat, sanat gerçeklik ilişkisinden yola çıkılarak Platon, Shakespeare, Brecht, Beckett’in eserlerinde dış dünyanın gerçekliğinin eserlere yansımaları incelenecektir. Sanatçılar içinde yaşadıkları toplumun ...
 • Sanat yapıtının farklı mekanlarda anlam problematiği 

  Mengeş, Ferahi (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
  Tarih boyunca, sanat ve mekan arasındaki ilişki sürekli değişim gösterir. Nadire kabineleri, değerli nesnelerin biriktirilip gösterildiği mekansal düzenlemelerin ilk örnekleridir. Tarihsel aşamalar boyunca gelişen ve büyüyen ...
 • Sanatsal eylemin mimesis bağlamında izleyiciyle ilişkisi 

  May, Dolunay (Işık Üniversitesi, 2016-05-13)
  İnsana özgü yaratıcı bir eylem olan sanat, aynı zamanda insanın ontolojik temeline ışık tutmaktadır. Bu bakımdan yaratıcı eylemi gerçekleştiren sanatçı, söz konusu eylemiyle eser ortaya koymakla kalmaz, aynı zamanda eyleminin ...
 • Sanatta kolektivite ve eylemselliğin estetiği 

  Erel, Gökçe (Işık Üniversitesi, 2015-12-23)
  Bu çalışma sanatın kolektiviteyle ilişkisi bağlamında eylemsel pratiklerin estetik olduğu önermesini ileri sürmektedir. Bu çalışma, önermesini avangard olgusunun sanat-hayat ilişkisi bağlamından hareketle, sanatın bir ...
 • Sanatta mahremiyet alanı olarak "oda" kavramı 

  Konçe, Gülçağ (Işık Üniversitesi, 2014-06-14)
  Bu tezin temel amacı, mahrem alan ve oda kavramı ilişkisini, farklı sanatsal disiplinlere ait başlıklar altında ve sanat eserleri üzerinden çözümlemelerle sunmaktır. İlk olarak geniş anlamda mahremiyet kavramı ...
 • Sanatta sağaltım ve güncel sanat terapisi 

  Çakmaktaş, Feride Merve (Işık Üniversitesi, 2016-05-16)
  Sanatta sağaltım üzerine şekillenen bu çalışmada, sanatın var olduğu günden beri tarihsel süreçte, ilkel toplumlardan günümüz modern toplumlarının sanat yoluyla yaşadıkları ruhsal tecrübeleri ve sonucunda sanatın sağladığı ...
 • Sanatta ve sı̇yasette sensorium kavramı ve katılımcıya dönüşen izleyı̇ci 

  Kuman, Cansu (Işık Üniversitesi, 2014-09-15)
  Sanat ve siyaset, öznelerin, nesnelerin bağlı oldukları tecrübe alanının şekillendirilmesidir. Siyaset kadar sanat da var olabilmek için gören, duyan, algılayan ‘izleyicilere’ ihtiyaç duyar. Bu çalışmanın amacı, sanat ve ...
 • Sanatta yeni figürasyon olgusu ve yeni dışavurumcu resim anlayışı 

  Zeki, Semih (Işık Üniversitesi, 2012-06-04)
  Bu tezin temel amacı, sanatta Yeni Figürasyonun ortaya çıkışı, bunu hazırlayan sanat oluşumları, Yeni Dışavurumculuğa zemin hazırlayan Dışavurumcu sanatın, resimsel bağlamda oluşum süreçlerini ortaya koymaktır. İlk bölümde ...
 • Scattering of electromagnetic waves by a rectangular impedance cylinder 

  Topsakal, Erdem; Büyükaksoy, İbrahim Alinur; İdemen, Mehmet Mithat (Elsevier Science, 2000-04)
  A uniformly valid asymptotic solution is developed for the diffraction of a high-frequency wave by an infinitely long rectangular cylinder having different impedance walls. The incident wave is generated by a line source ...
 • Searching for the Optimal Ordering of Classes in Rule Induction 

  Ata, Sezin; Yıldız, Olcay Taner (IEEE, 2012)
  Rule induction algorithms such as Ripper, solve a K > 2 class problem by converting it into a sequence of K - 1 two-class problems. As a usual heuristic, the classes are fed into the algorithm in the order of increasing ...
 • Searching for the optimal ordering of classes in rule induction 

  Ata, Sezin (Işık Üniversitesi, 2012-09-19)
  In this thesis, we work on rule induction algorithms, basically Ripper. These algorithms solve a K>2 class problem by transforming it into a sequence ok K-1 two class problems. As a heuristic, these algorithms learn classes ...
 • The sectoral sweeper scheme for wireless sensor networks: Adaptive antenna array based sensor node management and location estimation 

  Erdoğan, Ayhan; Coşkun, Vedat; Kavak, Adnan (Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers, 2006-12)
  We introduce a novel sensor node management and location estimation method referred as sectoral sweeper (SS) scheme that uses an adaptive antenna array (AAA) at a central node in wireless sensor networks (WSNs). With the ...
 • Secure SMS using simplified PGP 

  Can, Göksel (Işık Üniversitesi, 2008)
  While communicating with your partner, the ability to communicate in a secure way is a fundamental and important requirement for information security. Security of communication requires identification and verification of ...
 • Security of chaotic cryptosystems 

  Çokal, Cahit (Işık Üniversitesi, 2008)
  In this thesis, we tried to show the weaknesses of chaotic cryptosystems. We break four chaos-based cryptosystems and proved our attacks. In our first cryptanalysis, we broke a cryptosystem based on two dimensional chaotic ...
 • Self optimizing ABS control algorithm with application 

  Dinçmen, Erkin; Altınel, Tunç (Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2015-07-07)
  A self optimizing control algorithm is applied to the ABS control problem where the algorithm accomplishes to maximize friction potential of the tires during braking in unknown road conditions. Simulation studies are ...
 • Semi-automatic adaptation of high-polygon wireframe face models through inverse perspective projection 

  Benli, Kristin Surpuhi; Ağdoğan, Didem; Özgüz, Mete; Eskİl, Mustafa Taner (Springer-Verlag, 2011-09-26)
  Precise registration of a generic 3D face model with a subject's face is a critical stage for model based analysis of facial expressions. In this study we propose a semi-automatic model fitting algorithm to fit a high-polygon ...
 • Semi-automatic customization for modeling human face 

  Abeysundera, Hasith Pasindu (Işık Üniversitesi, 2012-02-14)
  Model-based vision has firmly established its roots as a robust approach in rec-ognizing and locating known traits in rigid objects even under the presence of noise, clutter and occlusion. However the application of such ...
 • Semianalytical solution of unsteady quasi-one-dimensional cavitating nozzle flows 

  Delale, Can Fuat; Pasinlioǧlu, Şenay; Başkaya, Zafer; Schnerr, Günter H. (SPRINGER, 2014-06)
  Unsteady quasi-one-dimensional bubbly cavitating nozzle flows are considered by employing a homogeneous bubbly liquid flow model, where the nonlinear dynamics of cavitating bubbles is described by a modified Rayleigh-Plesset ...
 • Semiregular trees with minimal Laplacian spectral radius 

  Bıyıkoğlu, Türker; Leydold, Josef (Elsevier Inc, 2010-04-15)
  A semiregular tree is a tree where all non-pendant vertices have the same degree. Among all semiregular trees with fixed order and degree, a graph with minimal (adjacency/Laplacian) spectral radius is a caterpillar. Counter ...