Toplam kayıt 1096, listelenen: 1091-1096

 • Yabancı para birimiyle kayıt sisteminin vergi matrahı ve mali tablolara etkilerinin değerlendirilmesi 

  Bay, Ercan (Işık Üniversitesi, 2016-06-01)
  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ticari defterler ile ilgili genel çerçeve çizilmiş olmakla birlikte, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu‘na da atıflarda bulunularak ticari defterlerin muhteviyatı ve kayıtların nasıl tutulacağı ...
 • Yatarak tedavi görmüş geriyatrik unipolar depresyon ve bipolar bozukluk hastaların klinik ve sosyodemografik özelliklerinin karşılaştırılması 

  Cesur, Ender; Fıstıkçı, Nurhan; Dönmezler, Fadime Gizem; Çarpar, Elif; Erten, Evrim; Keyvan, Ali; Saatçioğlu, İbrahim Ömer (Istanbul Universitesi, 2015-12)
  Objective: Bipolar disorder (BD) is a chronic disease of 1% in the population although the prevalence in the elderly is low as 0.1%. The prevalence and incidence of major depression doubled after the age of 70-85. The aim ...
 • Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi Konferansı 

  Karakaya Polat, Rabia; Çağlar, Mehmet Turan; Demiralp, Seda; Ünver, Hamid Akın; Pusane, Özlem Kayhan; Yüce, Müge; Koraltan, Feyza Hilal; Gire, Ahmet; Gürpınar, Bulut; İnanç, Yusuf Selman; Sayın, Yusuf; Aydın, Sabri; Coşkun, Bezen Balamir; Küçük, Ayşe; Dikici Bilgin, Hasret; Ertan, Senem; Dikme, Rojda; Güzelipek, Yiğit Anıl (FMV Işık Üniversitesi, 2016-03-24)
  Ortadoğu asırlar boyu uluslararası siyasetin merkezinde yer almış, araştırmacı ve siyaset yapıcıların ilgi odağı olmuştur. Bu ilgiye rağmen, 2010 yılında başlayan ve ‘Arap Baharı’ olarak adlandırılan halk ayaklanmaları ve ...
 • Yetişkinlerde bağlanma biçimleri kişilik özellikleri ve bu özelliklerin ruhsal sorunlarla ilişkisinin araştırılması 

  Türk, Bahar Buse (Işık Üniversitesi, 2016-11-30)
  Kişilik özellikleri, bağlanma biçimleri ve ruhsal sorunların birbiriyle ilişkili olduğu bilinmektedir. Psikopatolojinin kişilik özellikleri ve bağlanma biçimlerinden etkilendiğini gösteren pek çok çalışma vardır. Ancak, ...
 • Yüksel Arslan'da mekan ve beden ilişkisi 

  Gencer, Hüma (Işık Üniversitesi, 2013-09-11)
  Bu tezin temel amacı, Yüksel Arslan'ın çalışmalarında mekân ve beden ilişkisini Doğulu ve Batılı geleneklerden gelerek ortaya koymaktır. Çalışmanın birinci bölümünde, mekânın İslami coğrafyalarda nasıl algılandığı özellikle ...
 • ZOI : a virtual campus platform 

  Adıgüzelli, Zeynep Burcu (Işık Üniversitesi, 2009-02-13)
  Virtual Organization (VO) means that two or more diverse systems can exchange and use information. It provides a flexible environment for interoperable applications. Clients are able to access other systems' information ...