Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Inital public offering (IPO) performance : a case study from Istanbul stock exchange market

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.