Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorUyargil, Cavidetr_TR
dc.contributor.authorPerek, Sevgitr_TR
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş İşletme Yönetimi Doktora Programıtr_TR
dc.date.accessioned2016-06-28T02:42:58Z
dc.date.available2016-06-28T02:42:58Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationPerek, S., (2009).The board directors as one of the mechanisms of corporate governance and its impact on the performance of turkish family companies: A survey. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11729/1024
dc.descriptionText in English; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 103-111)en_US
dc.descriptionxiv, 123 leavesen_US
dc.description.abstractBoard of directors, one of the four structural elements of corporate governance, has attracted a great deal of attention in the past fifteen years due to corporate failures, concerns about the performance of corporations and the way they are governed. Inefficient government of companies was shown as one of the main reasons of the ongoing international and domestic financial crisis, bankruptcies and company frauds. As an emerging market, Turkey's ability to attract international capital is relatively low. Analysis of the extant literature on Turkish companies indicate that a majority were founded and governed by families where only a small percent can survive into the third generation. This brings the necessity to examine the management and control systems and the board of directors in detail to achieve sustainable development in family companies. The main purpose of this study is to empirically analyze the relationship between the company performance of Turkish listed companies in Istanbul Stock Exchange and the compliance levels of the board processes to the corporate governance principles issued by Capital Markets Board of Turkey.en_US
dc.description.abstractKurumsal Yönetim mekanizmasının en önemli yapı taşı olan Yönetim Kurulları geçtiğimiz son onbeş yılda şirket başarısızlıkları, şirket performansları ile ilgili endişeler ve yönetim sorunları gibi nedenlerle dünya çapında büyük ilgi odağı haline gelmiştir. Yaşanan küresel mali krizlerin, şirket iflaslarının ve yolsuzlukların önemli boyutlarda gerçekleşmesinin nedenleri arasında Yönetim Kurulu işlevlerinin yetersiz olması gösterilmektedir. Türkiye gelişmekte olan bir pazar olarak yabancı yatırımcıyı kendine çekme konusunda dünya ülkelerinin pek çoğundan geri konumdadır. Literatür incelendiğinde Türk firmalarının büyük çoğunluğunun aileler tarafından kurulup yönetilmekte olduğu ancak aile şirketleri yaşam evresinin ancak üçüncü kuşağa kadar sürebildiği gözlenmektedir. Bu durum sürdürülebilir başarı için gereken yönetim ve kontrol sistemlerini ve şirketlerinin beyni olarak tanımlanan yönetim kurullarını mercek altına almayı zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmekte olan aile şirketlerinin performansları ve yönetim kurulları işlevleri arasındaki ilişkiyi analiz etmek ve açıklamaktır. Çalışmada Yönetim Kurulu işleyişinin SPK kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumluluğu ile şirket performansları arasındaki ilişki ampirik olarak incelenmektedir.tr_TR
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIşık Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subject.lccHD2745 .P47 2009
dc.subject.lcshBoards of trade -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshBoards of directorsen_US
dc.subject.lcshDirectors of corporationsen_US
dc.subject.lcshCommitteesen_US
dc.titleThe board directors as one of the mechanisms of corporate governance and its impact on the performance of Turkish family companies: a surveyen_US
dc.title.alternativeKurumsal yönetim ilkeleri mekanizmalarından yönetim kurulu işleyişinin Türk aile şirketleri üzerindeki etkileri konusunda bir araştırmatr_TR
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş İşletme Yönetimi Doktora Programıtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster