Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorİslimyeli, Balkan Nacitr_TR
dc.contributor.authorBalkan, Gökhantr_TR
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Yüksek Lisans Programıtr_TR
dc.date.accessioned2016-08-03T11:53:24Z
dc.date.available2016-08-03T11:53:24Z
dc.date.issued2015-05-14
dc.identifier.citationBalkan, G., (2015). Posthuman; bedenin toplumsal inşasının sonu bio - konstrüktif sanat. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11729/1078
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 121-123)en_US
dc.descriptionix, 124 leavesen_US
dc.description.abstractPosthuman (insansonrası), hümanizma karşıtı temeller üzerine kurulu yapısı ile türlerin ittifakının gerçekleştiği, normal bedenleri belirleyen normların bioteknolojiler sayesinde yıkılarak, doğa ile barışık bir yaşamın paylaşıldığı geleceğin öznesidir. Posthuman, evrim sürecinde oluşan bedenin üzerinde toplumsal müdahaleler ile şekillenen cinsiyetlenmiş bedenleri, farklılıklar üzerinden kurgulanan aidiyetleri ve toplumsal beden müdahalelerini, insanın kendi bedeni üzerinde müdahale inisiyatifini ele alması sayesinde sonlandırma potansiyeline sahiptir. Biokonstrüktif beden günümüz teknoloji çağında bir Postmodern meta ve iktidar mücadelesinin verildiği platform olmaktan çıkarak, insansonrası öznenin inisiyatifinde nesnelleşmektedir. Bio-teknolojilerin beden üzerinde gerçekleştirdiği yapısal yıkım ve dolayısıyla gelen toplumsal inşanın yıkımı, teknolojik beden tezahürleri, bedenin ve insanın nesnelleşerek türler arası ittifak ile gezegeni kapsayan yaşamın yüceltilmesi, insansonrası sanat yapıtlarına da sirayet etmektedir. Sanat ile ileri teknolojilerin içiçeliği beraberinde sanatçı ile bilimadamı arasındaki sınırı da muğlaklaştırmaktadır. Böylelikle, yaşadığımız teknoloji ve bilişsellik çağında, Biokonstrüktif sanatın ilgi alanı yaşayanın tekrardan yapılandırılması olarak özetlenebilir.tr_TR
dc.description.abstractPosthuman is the subject of futuristic body form that is structured on anti-humanistic basis which causes destruction of the norms that create the normal body and alliance with all species and nature by the improvements in bio-technologies. Posthuman has the potential to end both the identities and the gendered body formed either by evolution or social construction by retaining the initiative to shape his own body. Bio-Constructive body, shaped by the Posthuman subject, emanates from its Postmodern platform where the power conflict takes place. Posthuman artistic creativity is shaped accordingly with the structural destruction of the body by the Bio-technologies and the destruction of the social body and appereance of technological bodies as a result. Posthuman Art is reformed by the alliance of the species and glorifying life all around the planet. Association of Art and future technologies eleminates the border between artists and scientists. Under such circumstances, in the contemporary technological and cognitive era, the interest of the bio-constructive art can be summarized as reconstruction of the living.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectPosthumantr_TR
dc.subjectTranshümanizmatr_TR
dc.subjectBio-konstrüktif sanattr_TR
dc.subjectToplumsal bedentr_TR
dc.subjectTeknolojik bedentr_TR
dc.subjectPosthumanen_US
dc.subjectTranshumanismen_US
dc.subjectBio-constructive arten_US
dc.subjectSocial bodyen_US
dc.subjectTechnological bodyen_US
dc.subject.lccN6494.B63 B35 2015
dc.subject.lcshBody arten_US
dc.subject.lcshHuman body -- Symbolic aspectsen_US
dc.subject.lcshTechnology in arten_US
dc.titlePosthuman; bedenin toplumsal inşasının sonu bio - konstrüktif sanattr_TR
dc.title.alternativePosthuman; end of the social construction of the body bio - constructive arten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Yüksek Lisans Programıtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster