Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

An analytical solution to the dissipative nonlinear Schrodinger equation

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.