Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorParkan, Uğur Mutlutr_TR
dc.contributor.authorŞenkan, Edatr_TR
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programıtr_TR
dc.date.accessioned2017-03-16T12:08:53Z
dc.date.available2017-03-16T12:08:53Z
dc.date.issued2017-01-18
dc.identifier.citationŞenkan, E. (2017). Beden kullanımı ve performans sanatı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11729/1205
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 115-118)en_US
dc.descriptionix 117 leavesen_US
dc.description.abstractThis study has been conducted on ritualistic dance performances beginning with primitive tribes to modern ages in context with Performance and the Art of Body defending it as art, in actuality. It suggests an avant-garde hypothesis of art, rather then the traditional aesthetic concept approach by lifting the boundaries between life and art in light of using the body directly as an artistic experience in operational driven applications. All through the study the research question as to who is the master of the body, the body is used as an instrument of rebellion and attributes to the research on the Art of Performance. The theoretical frame has been drawn from philosophers such as Michel Foucault and Pierre Bourdieu with concepts on bio-power, panopticon and habitus.en_US
dc.description.abstractBu çalışma İlkel Kabilelerin ayinlerinde yapılan danslar temelinde ele alınarak modern zamanlara gelinen süreçte Performans ve Beden Sanatı bağlamında eylemselliğin sanat olduğu görüşünü ileri sürmektedir. Çalışma, geleneksel sanat estetiğine karşı gelerek sanatın avangard önermesiyle hayat sanat sınırını ortadan kaldıran yaklaşımlar ışığında sanatsal pratiklerde bedenin doğrudan malzeme olarak kullanılmasıyla gerçekleştirilen eylemsel odaklı oluşumlara dayanmaktadır. Çalışma sürecince bedenin sahibi kim sorunsalının cevabı aranarak bedenin bir başkaldırı aracı olarak kullanılması yoluyla gerçekleştirilen Performans Sanatının nitelikleri incelenmiştir. Çalışmanın kuramsal çerçevesini Michel Foucault ve Pierre Bourdieu düşünürlerinin biyo-iktidar, panoptikon ve habitus gibi kavramları oluşturmaktadır.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherIşık Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPerformance arten_US
dc.subjectBodyen_US
dc.subjectBody arten_US
dc.subjectBio-poweren_US
dc.subjectPanoptikonen_US
dc.subjectPerformans sanatıtr_TR
dc.subjectBedentr_TR
dc.subjectBeden sanatıtr_TR
dc.subjectBio-iktidartr_TR
dc.subjectHabitustr_TR
dc.subject.lccN6494.B63 S46 2017
dc.subject.lcshBody art -- Criticism and interpretationsen_US
dc.subject.lcshPerformance art. -- Criticism and interpretationsen_US
dc.subject.lcshBody, Human -- Historyen_US
dc.subject.lcshBody, Human -- Social aspectsen_US
dc.titleBeden kullanımı ve performans sanatıtr_TR
dc.title.alternativeUsing the body and performance arten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programıtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster