Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorTandırlı, Emretr_TR
dc.contributor.authorYılmaz, Alpaslantr_TR
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans Programıtr_TR
dc.date.accessioned2017-11-21T05:52:16Z
dc.date.available2017-11-21T05:52:16Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifier.citationYılmaz,A., (2017). Sanat ve gerçeklik bağlamında Platon’dan Beckett’e incelemeler ( Platon – Shakespeare – Brecht – Beckett ). İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11729/1259
dc.descriptionvii, 100 leaves
dc.descriptionIncludes bibliographical index and references(leaves 96-99)en_US
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractBu çalışmada insan sanat, sanat gerçeklik ilişkisinden yola çıkılarak Platon, Shakespeare, Brecht, Beckett’in eserlerinde dış dünyanın gerçekliğinin eserlere yansımaları incelenecektir. Sanatçılar içinde yaşadıkları toplumun aynasıdırlar. Bu düşünce ekseninde batı düşünce dünyasındaki köşe taşlar diye nitelendirdiğimiz bu dört kişinin eserlerine kısaca göz gezdirilecektir. İnsanın, dolayısıyla toplumun sosyal, kültürel ve siyasal yapısının sanata yansıması ele alınacaktır. Batı düşünce dünyası kendini inşa ederken Antik Yunan’ın – Platon’un etkisini görmek mümkündür. Brecht, binlerce yıllık Aristotelyen tiyatroya karşı çıkarken yine o döneme ait olan Platon’a yaklaşmıştır. Buluştukları noktalar üzerinde durulacaktır.tr_TR
dc.description.abstractIn this paper, on the basis of relation between human and art; art and reality, the reality of world’s reflection on Plato’s, Shakespeare’s, Brecht’s and Beckett’s works will be analysed. Artists are the mirrors of the society. On this basis of this thought, it will be briefly looked at the works of these four names, who are described as cornerstones in the world of Western thought. The artistic reflection of the social, cultural and political structure of people therefore society will be discussed. While the world of Western thought was building itself it is possible to see the effect of Ancient Greece and Plato. Brecht came close to Plato, who was also belonged to that era, while opposing thousands of years of Aristotelian theater. This paper will focus on their similar points.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherIşık Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectGerçekliktr_TR
dc.subjectPlatontr_TR
dc.subjectShakespeareen_US
dc.subjectBrechten_US
dc.subjectBecketten_US
dc.subjectRealityen_US
dc.subjectPlatoen_US
dc.subject.lccNX650.R38 Y55 2017
dc.subject.lcshTheater -- History and criticismen_US
dc.subject.lcshDrama -- History and criticismen_US
dc.subject.lcshReality in arten_US
dc.subject.lcshRealism in arten_US
dc.subject.lcshAestheticsen_US
dc.titleSanat ve gerçeklik bağlamında Platon’dan Beckett’e incelemeler ( Platon – Shakespeare – Brecht – Beckett )tr_TR
dc.title.alternativeAnalysis from Beckett to Plato in the context of art and reality ( PLATO – SHAKESPEARE – BRECHT – BECKETT )en_US
dc.typemasterThesisen_Us
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Kuramı ve Eleştiritr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster