Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

A note on the travelling wave solution to perturbed Burgers' equation (vol 26, pg 37, 2002)

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.