Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

A travelling wave solution to the KdV-Burgers equation

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.