Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Vapor-induced film formation from low-T-g particles for different solvent compositions

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.