Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Poly (styrene) latex/modified na-activated bentonite nanocomposite films: a fluorescence study

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.