Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

From Conflict to Cooperation: Desecuritization of Turkey's Relations with Syria and Iran

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.