Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Synergistic effect of the locust bean gum on the thermal phase transitions of kappa-carrageenan gels

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.