Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person

Bilgi yoğun profesyonel hizmet firmalarında bilgi yönetimi:Türkiye'deki reklam ajansları üzerine bir çalışma

This email address is used for sending the document.