Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Location and determinants of productivity: The case of the manufacturing industry in Turkey

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.