Now showing items 1-1 of 1

  • İngiltere ve Osmanlı Devleti'nde sanayi devrimi ve form algısı 

    Pakman, Birrin (Işık Üniversitesi, 2012-01-31)
    Bu tezin temel amacı, Sanayi Devrimi'nin sonucunda değişen sanat algısını İngiltere ve Osmanlı Devleti örneği üzerinden değerlendirmektir. Bu tezde öncelikle Sanayi Devrimi öncesi sanat ve zanaat algısı ve ilişkileri ...