Now showing items 1-2 of 2

  • Sanatta mahremiyet alanı olarak "oda" kavramı 

    Konçe, Gülçağ (Işık Üniversitesi, 2014-06-14)
    Bu tezin temel amacı, mahrem alan ve oda kavramı ilişkisini, farklı sanatsal disiplinlere ait başlıklar altında ve sanat eserleri üzerinden çözümlemelerle sunmaktır. İlk olarak geniş anlamda mahremiyet kavramı ...
  • Vito Acconci'nin çalışmalarında mahremiyet kavramının sorunsallaştırılması 

    Yılmaz, Funda Arslan (Işık Üniversitesi, 2016-05-11)
    Birey olarak sanatçı, topluluk olarak izleyici bulundukları mekân-zamanın koşullarından etkilenirler. Burada duyarlılık sanatsal pratiğin ve eleştirinin olanağı olur. Sosyal konulara yönelen bir sanatçı değil, sosyal ...