Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye’de KOBİ’lerde bütçe hazırlama esasları ve bir uygulama 

    Aksoy, Tuğba (Işık Üniversitesi, 2017-01-30)
    Ülke ekonomimiz içerisinde sayı ve istihdam açısından önemli bir yere sahip KOBİ’ler, küreselleşmenin hızla yayıldığı Dünya’mızda kendilerine yer bulmak, mevcut konumlarını korumak ve geliştirmek zorundadırlar. Küreselleşmeyle ...