Now showing items 1-1 of 1

  • Motivasyonun hastane çalışanlarına etkileri üzerine bir araştırma 

    Molla, Nurten (Işık Üniversitesi, 2018-08-03)
    Günümüzde sağlık sektörü ile ilgili gelişmeler ivme kazanmış, piyasa açısından hem özel hem de kamu sektörü büyük gelişmeler göstermiştir. Kurumunu benimseyen,insanın önemini bilen ve yapmış olduğu işin hem toplum hem de ...