Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

A refinement of asymptotic predictions and full numerical solution of helicopter rotor noise in the far field

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.