Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Optimum Power Control for Transmitter Cooperation in OFDMA Based Wireless Networks

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.