Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Research characteristics and agenda of technology management discipline in Turkey

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.