Güncel Gönderiler

  • Sanat alıcılarının sanatı değerlendirme yaklaşımları: Türkiye örneği 

    Kaya, Güldehen (Işık Üniversitesi, 2017-06-23)
    Çalışma, koleksiyoncuların sanat dünyasındaki yerini ve bakış açılarını, sanat eseri satın alma süreçlerini ve teorik çalışma sonrası Türkiye örneğini araştırmak üzerine yapılandırılmıştır. Merkeze koleksiyoncular alınarak, ...
  • 21. yüzyılda elektronik sanat ve yeni yönelimler 

    Tuğal, Sibel (Işık Üniversitesi, 2017-06-05)
    İnsan düşüncesi ve yaşam biçimleri sürekli olarak değişmektedir . İnsanlık tarihi boyunca akıl yoluyla gelişen bilim teknolojiyi doğurmuştur. 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren elektronik teknolojisi ve dijital teknolojik ...

Daha Fazla