Güncel Gönderiler

  • 21. yüzyılda elektronik sanat ve yeni yönelimler 

    Tuğal, Sibel (Işık Üniversitesi, 2017-06-05)
    İnsan düşüncesi ve yaşam biçimleri sürekli olarak değişmektedir . İnsanlık tarihi boyunca akıl yoluyla gelişen bilim teknolojiyi doğurmuştur. 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren elektronik teknolojisi ve dijital teknolojik ...

Daha Fazla