Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Chunking in Turkish with conditional random fields

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.