Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Extraction and selection of muscle based features for facial expression recognition

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.