Now showing items 1-1 of 1

  • Günümüz sanatında renk ve ışığın dramatik etkileşimi 

    Koloğlu, Dilara (Işık Üniversitesi, 2013-05-30)
    Bu metin, renk ve ışığın sanat tarihi boyunca kullanılma biçimlerini dramatik açıdan incelemektedir. Renk ve ışığın, fiziki ve metafiziksel varlıkları üzerinden açıklamaların paralelinde kültürel, coğrafi ve inançsal ...