Now showing items 1-1 of 1

  • 20. yüzyıl batı resim sanatında geometrik biçimlendirmeler 

    Tecer, Arzu (Işık Üniversitesi, 2014-06-03)
    Bu tez, genel bağlamda geometri biçim dilini kullanan akımların, hangi felsefe ve metafizik düşüncelerden nasıl etkilendiklerini açıklar. Bu etkilerin yapıtlara nasıl yansıdığı, sanatçıların ve düşünürlerin kuramsal metinleri ...