Now showing items 1-1 of 1

  • Anadolu kültüründe simge anlam ve sağaltım boyutlarıyla "dövme" 

    Seval, Şermin (Işık Üniversitesi, 2017-05-26)
    İnsan bedeni sanat yapıtlarında çeşitli temalar üzerinden yıllardır anlatılagelen temel unsurlardan biridir. Beden önceleri sanatçının elinde doğadaki başka varlıkların formlarına dönüşmüş, ardından gelişen teknoloji ve ...