Now showing items 1-2 of 2

  • Bir arketip olarak gölge 

    Sungurlar, Işık (Işık Üniversitesi, 2013-05-31)
    Araştırmamın temeli, gölgenin sanatsal anlamda kazandığı önem ve kullanım şekli ile insan psikolojisi üzerinde yarattığı etkileri incelemektir. İlk bölümde gölgenin genel tanımı, eski inanışlarda hangi kavramlar ile karşımıza ...
  • Freud'un düş kuramları ve sürrealistler 

    Dönmez, Nazlı Irmak (Işık Üniversitesi, 2014-09-03)
    Bu tezin temel amacı, yaratıcı düşüncenin eserin oluşumuna kadar ki sürecini, nörolojik ve psikolojik temellerle bilinç, bilinçdışı, düş ve düş kırıklığı gibi kavramları ele alarak, Freud’un düş kuramlarının Sürrealizm ...