Now showing items 1-7 of 7

 • Edward Hopper ile günümüzde ruhunu kaybeden insanlara bakış 

  Fazla, Pınar (Işık Üniversitesi, 2018-08-31)
  Ressam Edward Hopper'ın sanatı ile günümüzde soyutlanma yaşayan bireylerin yaşamları arasındaki benzerlik ortaya konmuştur. Günümüzdeki bireylerin yaşamlarındaki soyutlanma, ruhsal yönden incelenmiştir. Günümüzdeki bireylerin ...
 • Gerçeküstü resmin yapılanmasında bilinçdışının rolü 

  Büyükkaya, İnan Tanju (Işık Üniversitesi, 2014-09-12)
  Gerçeküstücülük, zihnin tasarladığı görüntüleri aşarak bu görsel imgelerin gerçekteki iş görme yetilerini tanımlamanın ötesine geçme amacındadır. Gerçeküstücülük için gözün fizyolojik işlevinin bir önemi yoktur. Asıl önemli ...
 • Günümüz sanatında kimlik ve temsiliyet sorunu olarak giysi 

  Cöne, Özge Can (Işık Üniversitesi, 2014-04-14)
  Bu tezin temel amacı, kimlik ve temsiliyet kavramı ile ilişkilendirdiğim giysinin toplumsal rolünü,, statü, sınıf ve kimlik olgularıyla ilişkisini, kullanım alanlarını, günümüz sanatına olan etkilerini örnekleriyle ortaya ...
 • Plastik sanatlarda resim ve illüstrasyon 

  Gürses, Bige (Işık Üniversitesi, 2014-09-12)
  İllüstrasyon, eski çağlardan bu yana çeşitli yönelim ve ihtiyaçlardan doğmuştur ve varlığını hala sürdürmektedir. Günümüzde ise, iletilmek istenen mesajı en basit ve hızlı şekilde anlatabilmemize yardımcı olan bir sanat ...
 • Resim kursunun cezaevindeki tutuklu ve hükümlü kadınların üzerinde yarattığı etkileri : Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

  Cığırlı, Eda (Işık Üniversitesi, 2019-01-16)
  Sanatın gelişim süreci ve insanların iç dünyasındaki değeri ilk çağlardaki insanların yapmış oldukları üretimlerden itibaren gözlemlenebilmektedir. Sanat, semboller ve imgeler ile bir araç olarak yüzyıllar boyu kullanılmış, ...
 • Sanatta sağaltım ve güncel sanat terapisi 

  Çakmaktaş, Feride Merve (Işık Üniversitesi, 2016-05-16)
  Sanatta sağaltım üzerine şekillenen bu çalışmada, sanatın var olduğu günden beri tarihsel süreçte, ilkel toplumlardan günümüz modern toplumlarının sanat yoluyla yaşadıkları ruhsal tecrübeleri ve sonucunda sanatın sağladığı ...
 • Şamanizmin günümüz sanatına yansımaları 

  Tanpolat, Nihal (Işık Üniversitesi, 2015-07-31)
  İçinde yaşadığımız dünyada her şey doğanın bir parçasıdır. İlkel insan, kendi imgesini oluştururken tamamen doğal malzemelerle, doğal alanlarda hareket etmiştir. Doğa bir anlamda sanatçının sözlüğüdür. Sanat insanın ...