Now showing items 1-20 of 74

 • Wassily Kandinsky'nin sanat tanımı 

  Bayramin, İznur (Işık Üniversitesi, 2011-02-25)
  Wassily Kandinsky'nin Sanat Tanımı bu tezin özünü oluşturmaktadır. Sanatçının yaşamından kesitler, yapıtları ile yaşadığı dönemin kültürel, sosyal ve siyasal çerçevesi içinde değerlendirilmesi, sanat kuramına bakışı, ...
 • Işık ve hareket : Op art 

  Avcı Tuğal, Sibel (Işık Üniversitesi, 2011-05-06)
  Op Art; algısal yanılsama üzerine kurulu bir sanat anlayışıdır. Op Art bilinçli olarak oluşturulan düzenlemelerle ışık, renk, form ve kompozisyonlar yardımıyla yanılsama yaratarak, eğitim, kültür, cinsiyet ve yaş farkı ...
 • Nejad Melih Devrim yaşamı ve sanatı 

  Bayburtlu, Çimen (Işık Üniversitesi, 2011-05-30)
  Özet Çağdaş Türk resminde soyut anlayışın ilk önemli uygulayıcıları arasında sayılan Nejad Devrim'in öncelikle içinde yetiştiği sanat ortamının geçmişine kısaca göz atmak gerekirse: Batılı anlamda resim ortamının oluşumunun ...
 • Andy Goldsworthly ekseninde arazi sanatına genel bakış 

  Uzunokur, Olca (Işık Üniversitesi, 2011-05-31)
  21. yüzyılın çağdaş İngiliz arazi sanatçısı Andy Goldsworthy, yaptığı eserlerle önemli bir konuma sahiptir. Topografya, malzeme ve tarih dahil bir yerin niteliklerini iyi inceleyip bu şartlara en uygun cevabı vererek yaptığı ...
 • Postmodern dönemde mimari ve heykel ilişkisi 

  Kıran, Senem (Işık Üniversitesi, 2011-06-08)
  Postmodem Dönemde Mimari ve Heykel İlişkisi" adı altında hazırlanan bu çalışma, özellikle batı sanat anlayışı üzerinden ilerleyerek geçmişten günümüze kadar uzanan heykel ve mimari ilişkisini inceleyerek, aralarında ki ...
 • Georgia O' Keeffe'nin sanatında renk, ışık ve imge 

  Özalp, Feyza (Işık Üniversitesi, 2011-06-20)
  Çiçekleri ele aldığı resimleriyle ünlü Georgia Totto O'Keeffe Amerikan motiflerinde soyutlamaya giderek Amerikan Modem sanatının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. 20. yüzyıl başlarında Avrupa avangardım Amerika'ya ...
 • Türk çağdaş sanatında sanat nesnesi olarak beden kullanımı 

  Yılmaz, Özge (Işık Üniversitesi, 2011-06-22)
  "Türk çağdaş sanatında sanat nesnesi olarak beden kullanımı" başlıklı bu çalışmada, Antik Yunan'dan başlayan bir tarih çizgisi boyunca sanatçının kendi bedeniyle ilişkisinin izi sürülmüş; öncü sanatçılar, akımlar ve sanat ...
 • Andre Breton ve sürrealist resim ilişkisi 

  Güngör, Ayşe (Işık Üniversitesi, 2011-09-21)
  Bu tezin temel amacı, sürrealizmin kurucusu olan Andre Breton ve sürrealist resim arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu tezde öncelikle sürrealizmin tarihsel arkaplanı sunulmuştur. Sonraki bölüm Andre Breton'un hayatı ...
 • Cengiz Çekil sergisi için (11 Mayıs-10 Temmuz 2010- Galeri Rampa) göstergebilimsel bir okuma 

  Aygün, Pınar (Işık Üniversitesi, 2011-09-21)
  Plastik sanatlara ilişkin yapıt okumalarında kullanılan yöntemlerden biri olan görsel göstergebilim ışığında, ülkemizde güncel sanatın "saklı" sanatçısı olarak nitelendirilen Cengiz Çekil'in, 2010 yılında Galeri Rampa'daki ...
 • Temel sanat eğitimi ve yeni açılımlar 

  Kara, Kemal (Işık Üniversitesi, 2011-09-29)
  Bilmek yeterli değildir, uygulamak gerekir, istemek yeterli değildir, eyleme geçmek gerekir. J.W.Goethe Temel sanat eğitiminden ne anladığımızı açıklamaya geçmeden önce: Temel sanat kavramı ve çağdaş düşünce üzerinde ...
 • El Greco ve Francis Bacon'ın '' varlık ve zaman'' bağlamında deformasyon ilkesine yönelik bir analoji 

  Sürsal, Ekber (Işık Üniversitesi, 2011-09-30)
  Bu çalışmada, deformasyon ilkesinin El Greco ve Francis Bacon'ın elinde nasıl sanatsal bir ifade aracı olarak kullanıldığı ve bunların kullanım yöntemleri incelendi. Çalışmada incelemeye alman iki sanatçının sanatsal bakış ...
 • Jackson Pollock ve Jung ilişkisi 

  Kamışoğlu, Süreyya Öztürk (Işık Üniversitesi, 2012)
  Bu tez çalışmasında Jackson Pollock'un resimlerinde kullandığı sembollerin kökenleri araştırılarak, o dönem içerisinde Analitik Psikoloji çalışmaları ile ön plana çıkmış olan Carl Gustav Jung'un görüşleri ile bağlantısı ...
 • İtalya’da 1960’lardaki arte povera hareketi ve çağdaş türk sanatına yansıması 

  Tatlıcı, Gizem (Işık Üniversitesi, 2012-01-31)
  “İtalya’da 1960’lardaki Arte Povera Hareketi ve Çağdaş Türk Sanatına Yansıması” adlı çalışma İtalya’da bir hareket olarak ortaya çıkan neo-avangard, Fransisken estetiğini yoğun bir şekilde kullanan ve Fransisken ahlakına ...
 • İngiltere ve Osmanlı Devleti'nde sanayi devrimi ve form algısı 

  Pakman, Birrin (Işık Üniversitesi, 2012-01-31)
  Bu tezin temel amacı, Sanayi Devrimi'nin sonucunda değişen sanat algısını İngiltere ve Osmanlı Devleti örneği üzerinden değerlendirmektir. Bu tezde öncelikle Sanayi Devrimi öncesi sanat ve zanaat algısı ve ilişkileri ...
 • Psikanalitik yaklaşım çerçevesinde Balkan Naci İslimyeli’nin yapıtı 

  Karşıcı, Nuray (Işık Üniversitesi, 2012-05-25)
  Balkan Naci slimyeli modern Türk Resim Sanatı denildiginde akla ilk gelen adlardandır. Sanatı, yapıtı üzerine çok seyler söylenmis, tartısılmıs, yazdıklarıyla, kullandıgı sanatçı söylemiyle birçok arastırmaya konu olmustur. ...
 • Paul klee'nin sanatı tinsel dünyası ve resimlerinin oluşum mantığı-mimari kurgusu 

  Ertürk, Vildan (Işık Üniversitesi, 2012-05-28)
  Sanatta, büyük değişimlerin yaşandığı yirminci yüzyılın öncü sanatçılarından biri olan Ernst Paul Klee{u201F}yi, yaşamının ve sanatının öne çıkan özelliklerini aktararak tanıtmayı hedefleyen bu çalışmada, onun 2yapı oluĢturan ...
 • Sanatta yeni figürasyon olgusu ve yeni dışavurumcu resim anlayışı 

  Zeki, Semih (Işık Üniversitesi, 2012-06-04)
  Bu tezin temel amacı, sanatta Yeni Figürasyonun ortaya çıkışı, bunu hazırlayan sanat oluşumları, Yeni Dışavurumculuğa zemin hazırlayan Dışavurumcu sanatın, resimsel bağlamda oluşum süreçlerini ortaya koymaktır. İlk bölümde ...
 • Osmanlı estetiğinde klasik romantik bireşimi: Süleyman Seyyid 

  Baş, Bilge (Işık Üniversitesi, 2012-06-04)
  Osmanlı'da Batı tarzı resmin benimsenmesinde orduyu modernleştirme çabaları sonucunda kurulan askeri okulların etkisi büyüktür. 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahrî Hümayun, 1795 yılında kurulan Mühendishane-i Berrî-i ...
 • Alberto Giacometti ve Francis Bacon'ın eserlerindeki mekan anlayışı 

  Gül, Evren (Işık Üniversitesi, 2012-06-07)
  Bu yüksek lisans tez çalışması 2mekan3 olgusunu 20. yüzyılın iki büyük sanatçısı Alberto Giacometti ve Francis Bacon'ın mekan anlayışıyla incelemektedir. Figüratif sanat eğilimleri ile merkezinde insan görünümünü kapsayan ...
 • John heartfield ve nesne yorumu 

  Bostancı, Meral (Işık Üniversitesi, 2012-06-11)
  This research aims at determining and commenting on the information and findings of John Heartfield, a German photomontage artist who is one of the founders of Berlin Dada movement, concerning object comments of his life ...