Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Scattering of electromagnetic waves by a rectangular impedance cylinder

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.