Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Channel adaptive user cooperation strategies for fading wireless channels

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.