Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Design and implementation of a software agent platform applied in e-learning and course management

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.