Now showing items 1-1 of 1

    • Türk ve batı resminde müziksel imge çözümlemesi 

      Aktan, Berrak (Işık Üniversitesi, 2012-08-28)
      Bu çalışma Batı ve Türk resim sanatında müzikle bağı bulunan sanatçıların müziksel duyarlılıklarının sanatlarına nasıl yansıdığının incelenmesine yöneliktir. Sanatçıların sanat anlayışları üzerinden müziksel çözümlemeler ...