Now showing items 1-1 of 1

    • Oyunlaştırma temelli mobil uygulamalarda arayüz tasarımı 

      Şen, Baran (Işık Üniversitesi, 2019-08-09)
      Oyun, insanı hatta bütün canlıları yaşama hazırlayan, belli beceri ve yetenekleri edinmesini sağlayan eğlenceli ve gönüllü bir eylemdir. Oyun unsurlarının kullanılarak motivasyonu artırma düşüncesiyle ortaya çıkan oyunlaştırma, ...