Now showing items 1-1 of 1

    • 1960 sonrası çağdaş sanatta suyun kullanımı 

      Andırın, Mine (Işık Üniversitesi, 2019-08-22)
      Tarih boyunca insanoğlu, canlılığının devamı için, varlığına muhtaçlığı sebebiyle suya yakın olmuştur. İlk yerleşim yerlerini su kenarlarına kurmuş, hastalıklarına şifayı suda aramış, kimi zaman da suyun gücünden korkarak ...