Now showing items 1-2 of 2

  • Çağdaş sanatta müellif sorunsalı 

   Güner, Barış (Işık Üniversitesi, 2013-05-30)
   Bu çalışma, çağdaş sanat pratiğinde önemli ve ayrıcalıklı bir tartışma alanı yaratan müellifin/sanatçının rolünü post-yapısalcı kuramlar ekseninde tartışmayı ve postmodern süreçte bu yönde şekillenen sanatsal stratejilerden ...
  • Küreselleşme sürecinde sanatta ötekilik 

   Güner, Barış (Işık Üniversitesi, 2018-06-04)
   By focusing on the new trends in contemporary art practice, this study will focus on the ways in which the world outside of the West will be represented / visible in the arts field, by examining a series of issues in the ...