Now showing items 1-11 of 11

  • Canan Tolon’un yaşamı ve sanatı 

   Uygun, Betül (Işık Üniversitesi, 2017-08-24)
   Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de doğan ve dünya genelinde popüler hale gelen sanatçı Canan Tolon’un eserlerini incelemektir. Bu amacın gerçekleşmesi adına alan yazın taraması gerçekleştirilmiş ve Tolon’un eserleri yorumlanmıştır. ...
  • Cihat Burak'ın resimlerinde hayal ve mizah 

   Özerakın, Esra Zeynep (Işık Üniversitesi, 2014-04-21)
   Bireyin algısına kılavuzluk eden, hayallerdir. Nesnenin ilişkiler sistemi, hayali için de geçerlidir. Nesnenin anlatımı, hayalde karışık, düşüncede ise nettir. Bu karışık yapı dolayısıyla da hayal, düşünceyi de özünde ...
  • Çağdaş Türk resmindeki soyut eğilimler ekseninde Sabri Berkel 

   Tatari, Ayşe Derya (Işık Üniversitesi, 2015-05-14)
   ”Çağdaş Türk Resmindeki Soyut Eğilimler Ekseninde Sabri Berkel” adlı araştırmada Sabri Berkel’in yaşamı, sanatçı kimliği, eğitimci yönleri ve eserleri incelenmiştir. Araştırma bulguları literatür taramasından elde elde ...
  • Çizgi roman'da üçüncü anlam 

   Akıskalı, Mehmet Can (Işık Üniversitesi, 2017-06-02)
   Roland Barthes’in görüntü retoriği üzerinden ele aldığı üçüncü anlam, çizgi romanlardaki içeriğinde “görselin felsefesini”nasıl kullandığını vurgular. Çizgi roman sanatı, üçüncü anlamın varlığı içerisinde incelendiği ...
  • Die Brücke grubunun dışavurumcu sanattaki yeri 

   Bükücü, Binnur (Işık Üniversitesi, 2012-09-11)
   Yirminci yüzyıl her anlamda hızlı gelişmelerin, değişimlerin yaşandığı bir çağ olmuştur. Dışavurumculuk, yirminci yüzyıl sanatını sürekli olarak ve geniş bir kapsamda etkileyen, sonraki birçok akımının ortaya çıkmasında ...
  • Edward Hopper ile günümüzde ruhunu kaybeden insanlara bakış 

   Fazla, Pınar (Işık Üniversitesi, 2018-08-31)
   Ressam Edward Hopper'ın sanatı ile günümüzde soyutlanma yaşayan bireylerin yaşamları arasındaki benzerlik ortaya konmuştur. Günümüzdeki bireylerin yaşamlarındaki soyutlanma, ruhsal yönden incelenmiştir. Günümüzdeki bireylerin ...
  • Ekspresyonizmin Türk resmine etkisi 

   Güler, Fehim (Işık Üniversitesi, 2014-09-12)
   Avrupa’da 19. yüzyıldan itibaren bilim ve sanat alanındaki ilerlemeler, doğal olarak resim sanatı alanına da yansımıştır. Sadece resim sanatında değil, edebiyat ve müzik gibi diğer alanları da etkilemiş, paralel bir gelişme ...
  • Gustav Klimt'in sanatı ve günümüze yansıması 

   Karaahmetoğlu, Ayşe (Işık Üniversitesi, 2014-06-03)
   Gustav Klimt, femme fataleleri ile yozlaşmış, modası geçmiş kültür ahlakını ince bir sanat anlayışı ile eleştirerek avangard çıkışını gerçekleştirmiştir. Özellikle desenleri, zamanın ahlak kurallarına karşı bir protesto ...
  • Painting education & artistic evolution 

   Tandırlı, Emre (Elsevier Science BV, 2012)
   Art is the most effective way of expressing human emotions. It should also be an excellent application of traditional or technological tools. In our presentation-research we will be focusing on painting, painting education ...
  • Sanat ve gerçeklik bağlamında Platon’dan Beckett’e incelemeler (Platon – Shakespeare – Brecht – Beckett) 

   Yılmaz, Alpaslan (Işık Üniversitesi, 2017-05-26)
   Bu çalışmada insan sanat, sanat gerçeklik ilişkisinden yola çıkılarak Platon, Shakespeare, Brecht, Beckett’in eserlerinde dış dünyanın gerçekliğinin eserlere yansımaları incelenecektir. Sanatçılar içinde yaşadıkları toplumun ...
  • Süleyman Saim Tekcan’ın eserleri üzerinden sanat yaşamı 

   Kotan, Çiğdem (Işık Üniversitesi, 2012-09-07)
   Bu çalışmada Süleyman Saim Tekcan'ın sanat hayatı, yapıtları, sanatçı duruşu ve eğitimciliği incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken sanatçının tekniğine ve kurduğu atölyelere de değinilmiştir. Süleyman Saim Tekcan, köklerinden ...