Now showing items 1-20 of 23

  • AB-27 ülkeleri ve Türkiye'de ekonomik büyümeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi: statik panel veri modeli uygulaması 

   Bu çalışmada, 2000-2011 yıllarına ilişkin EU-27 ülkeleri ve Türkiye için ekonomik büyümeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Analizde, gayri safi milli hasıla (GSYİH) büyümesi, nüfus artışı, bankacılık ...
  • Akademisyenimiz Prof. Dr. Dilek Teker, Bloomberg HT'de! 

   Teker, Dilek; Özköseoğlu, Gözde; Işık Üniversitesi; Işık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü (Bloomberg HT, 2020-07-29)
   Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğr. Üyemiz Prof. Dr. Dilek Teker’in Bloomberg HT'de, döviz ve kur hareketliliklerini değerlendirdiği “Kapanışa Doğru” programına konuk olduğu videonun ...
  • Ali Çağatay ile Son Seans- Konuk: İİSBF İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dilek Teker 

   Çağatay, Ali; Teker, Dilek; Işık Üniversitesi; Işık Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü (Ekotürk TV, 2022-10-17)
   Işık Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Teker'in Ekotürk TV kanalında yayınlanan, Ali Çağatay'ın sunduğu "Son Seans" programına konuk olduğu, “Finansal Piyasalarda ...
  • Consumers’ behaviors in organic product market an empirical application 

   Yarman Ak, Anda Elvan (Işık Üniversitesi, 2020-01-15)
   Interest in consuming organic products had remarkably increased since mid80’s. Numerous researches and studies have been conducted on the reasons of consumers who prefer organically produced foods rather than conventionally ...
  • Financial performance of top 20 airlines 

   Teker, Suat; Teker, Dilek; Güner, Ayşegül (Elsevier Science BV, 2016)
   This empricial research article intends to analyse the financial performance of the top 20 airlines in the Word for the period of year 2011 and 2014. In order to measure the financial performance of the airlines on a uniqie ...
  • Finansal piyasalarda kripto para uygulamaları: kripto para fiyatlarını etkileyen faktörler 

   Deniz, Elvan Asena (Işık Üniversitesi, 2020-06-08)
   Teknolojinin gelişimine bağlı olarak internet kullanımın yaygınlığı ve günümüz koşulları e-ticaretin yaygınlaşmasında büyük rol oynamaktadır. Bu gelişimin beraberinde kripto para birimleri de yaygınlaşmaya başlamaktadır. ...
  • Işık Stüdyo/ Pandemi ve Ekonomi 

   Kahraman, Hasan Bülent; Teker, Dilek; Işık Üniversitesi; Işık Üniversitesi Rektörlüğü (Işık Üniversitesi, 2020-05-08)
   Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın moderatörlüğünü yaptığı ve konuğu Prof. Dr. Dilek Teker ile pandemi ve ekonomi meselelerinin masaya yatırıldığı "Işık Stüdyo" programının Youtube ...
  • Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | İşletme Bölümü 

   Teker, Dilek; Yüksel, Ahmet Hakan; Teker, Suat; Şerifsoy, Anıl; Akseki, Pınar; Işık Üniversitesi; Işık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Bölümü (Işık Üniversitesi, 2022-09-06)
   Işık Üniversitesi akademisyenlerimizin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Bölümünü tanıttığı videonun erişimi ve deşifresidir.
  • Işık Üniversitesi | Geleceğin Sektörleri, Geleceğin Yetkinlikleri 

   Teker, Dilek; Koloğlugil, Serhat; Aykut, Mustafa; Çambel, Cengiz; Türker, Sevcan; Köksal, Alp; Duman, Cansın; Işık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü; Işık Üniversitesi (Işık Üniversitesi, 2022-01-21)
   Işık Üniversitesi İktisadi, idari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünün düzenlediği, Prof. Dr. Dilek Teker moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Geleceğin Sektörleri, Geleceğin Yetkinlikleri” konulu panelin zoom ...
  • Işık Üniversitesi | Prof. Dr. Dilek Teker'den Mesaj Var! 

   Teker, Dilek; Işık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü; Işık Üniversitesi (Işık Üniversitesi, 2021-10-15)
   Işık Üniversitesi, İşletme Bölümü - Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Teker'den mesaj var! isimli videonun erişimidir.
  • Işık'tan Bir Bölüm | İşletme 

   Teker, Dilek; Işık Üniversitesi; Işık Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü (Işık Üniversitesi, 2022-07-21)
   Işık Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Dilek Teker hocamızın, İktisat Bölümü hakkında merak edilenleri yanıtladığı videonun erişimidir.
  • İİBF İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Teker Bloomberg HT Tv Kripto Para Programına Konuk Oldu 

   Teker, Dilek; Güzem Yılmaz, Ertem; Işık Üniversitesi; Işık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü (Bloomberg HT, 2021-06-25)
   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Teker'in Bloomberg HT' de yayınlanan Kripto Para Programına konuk olduğu videonun erişimidir.
  • İİSBF Türkiye’de Girişimcilik Ekosistemi ve Yeni Nesil Yaratıcılık 

   Koloğlugil, Serhat; Erbelger, Murat; Teker, Dilek; Gerçek, Hilal; Bahçıvanoğlu, Selma; Girişken, Arzu; Erdeniz, Selen; Canan, Fatih; Işık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü; Işık University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Management (Işık Üniversitesi, 2021-11-16)
   Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nün Global Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlediği "Türkiye'de Girişimcilik Ekosistemi ve Yeni Nesil Yaratıcılık" panelinin video erişimidir.
  • Konkordatonun mali ve hukuki açıdan incelenmesi ve konkordato sürecinin perakende sektörü uygulama örneği 

   Başak, Mustafa Burak (Işık Üniversitesi, 2021-06-18)
   İflas ertelemenin kaldırılması üzerine kanun koyucu tarafından konkordato kurumu işler hale getirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışma ile hem konkordato hukukundaki temel sorunlara çözümler getirilmeye çalışılacak ...
  • Mindfulness, Koçluk ve Duygusal Zeka 

   Teker, Dilek; Yelkencioğlu, İhsan; Çakır, Gamze; Yüksel, Ahmet Hakan; Işık Üniversitesi (Işık Üniversitesi, 2022-03-31)
   Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nün düzenlediği ‘Mindfulness, Koçluk ve Duygusal Zeka’ seminerinin video erişimi ve deşifresidir.
  • Motivasyonun hastane çalışanlarına etkileri üzerine bir araştırma 

   Molla, Nurten (Işık Üniversitesi, 2018-08-03)
   Günümüzde sağlık sektörü ile ilgili gelişmeler ivme kazanmış, piyasa açısından hem özel hem de kamu sektörü büyük gelişmeler göstermiştir. Kurumunu benimseyen,insanın önemini bilen ve yapmış olduğu işin hem toplum hem de ...
  • Muhasebe hata ve hilelerinin meslek etiği açısından incelenmesi 

   Rodoplu, Beste (Işık Üniversitesi, 2020-06-08)
   Bu tezde, muhasebenin temel hatları ve muhasebecilik mesleği, mesleğin gerektirdiği etikler ile muhasebede yapılan hata ve hileler incelenmiştir. Birinci bölümde ilk olarak muhasebe kavramı üzerinde durulmuş, tanımı ve ...
  • Performance analysis in Turkish banking sector. Camels application 

   Koç, Caner (Işık Üniversitesi, 2020-01-15)
   After funds suppliers and funds demanders Banks are 3rd actors in the financial system. The banking sector accounts for most financial intermediaries. Fund transfer, Money supply, economic and financial policies support ...
  • Serdar Kuter ile “Ekonomi Notları"- Konuk: İİSBF İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dilek Teker 

   Kuter, Serdar; Teker, Dilek; Işık Üniversitesi; Işık Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü (A Para, 2022-09-28)
   Işık Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Teker'in A Para kanalında yayınlanan, Serdar Kuter'in sunduğu "Ekonomi Notları" programına konuk olduğu, "Finansal ...
  • Sermaye hareketleri, 1980 sonrası gelişmekte olan ülkeler üzerinde etkisi ve Türkiye özelinde incelenmesi 

   Kılıç, Muhammed Fatih (Işık Üniversitesi, 2021-01-20)
   After 1980, with the increased globalization race investments in developing countries increased significantly with the lifting of barriers to capital flows. With the effect of globalization in the world economy, developing ...