Now showing items 1-20 of 323

   xmlui.ArtifactBrowser.ConfigurableBrowse.citation.column_heading
   Akdeniz, B., (2017). Yoga yapan bireylerin cinsel doyumlarının, beden farkındalıklarının ve yaşam memnuniyetlerinin değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Akdiş, M., (2013). Okul öncesi çocukların resimsel üretimlerinin göstergebilimsel açıdan çözümlenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Akgün, B., (2018). Müze sergileme vitrinleri ve mağaza vitrinlerininn aydınlatma tekniği kuralları açısından karşılaştırılması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Akkavak, T., (2013). Arap alfabesinden Latin alfabesine geçişin çağdaş Türk resmine yansımaları. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aksoy, P., (2014). Resim ve yazı diyalektiğinin günümüz açılımları. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Aksoy, T. (2017). Türkiye’de KOBİ’lerde Bütçe Hazırlama Esasları Ve Bir Uygulama. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aksu, G., (2019). 12-15 yaş arası ergenlerin zorbalık davranışı ile ebeveynden algıladıkları psikolojik kontrol arasındaki ilişkide olumsuz otomatik düşüncelerin aracı rolünün incelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Aktan, B., (2012). Türk ve batı resminde müziksel imge çözümlemesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Aktaş, F., (2019). Madde kullanım geçmişi olan erkeklerde emosyonel şemalar ve bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin çocukluk çağı travmaları ile ilişkisi: Bir kontrollü çalışma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Akyazıcı, B., (2019). Teknolojinin konut mekan tasarımına etkisi ve akıllı evler; İstanbul örneği. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Akın, İ., (2014). Epikür ve freud yaklaşımları bağlamında avrupa sanatında yemek ve haz ilişkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Akıskalı ,M.C., (2017). Çizgi roman’da üçüncü anlam. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Alamış, B., (2017). Meme kanseri tanılı hastalarda hastalık algısı, anksiyete, depresyon ve eş uyumu ilişkisi: kontrollü bir çalışma. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Algönül, B., (2017). Şizofreni tanılı hastalara birincil bakım veren bireylerin duygu dışavurumu açısından değerlendirilmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Alpat, B., (2017). Konversiyon bozukluğunda psikolojik dayanıklılığın ve başa çıkma tarzlarının etkisi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Altunay, N. (2012. Arshille Gorky ve soyut dışavurumculuktaki yeri. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Altıntaş, B., (2018). İnsan kaynakları yönetiminde motivasyon ve eğitim amacıyla sosyal medya kullanımının Bursa sanayi ve ticaret odasına kayıtlı şirketler genelinde araştırılması. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Alyüz, I., (2018). Turkey's relations with the Iraqi and Syrian kurds: A comparative approach. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Andırın, M., (2019). 1960 sonrası çağdaş sanatta suyun kullanımı. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]
   Arduç, N. (2016). Türkiye'de kasten adam öldürme suçunu işlemiş faillerin kişilik yapılarının analizi ve öldürme suçunun yordayıcılarının irdelenmesi. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. [1]