Show simple item record

dc.contributor.advisorFerman, Ali Muraten_US
dc.contributor.authorYüksel, Ahmet Hakanen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş İşletme Yönetimi Doktora Programıen_US
dc.date.accessioned2016-06-28T02:19:16Z
dc.date.available2016-06-28T02:19:16Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationYüksel, A. H. (2007).The attitudes of purchasing managers working at the leading manufacturing enterprises in turkey towards supply chain collaboration: A proposed model based on inter-organizational trust, information sharing and commitment. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1023
dc.descriptionText in English ; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves 124-141)en_US
dc.descriptionxvi, 164 leavesen_US
dc.description.abstractCollaborative supply chains have been receiving attention of the academic researchers, especially, for the last decade. The challenging conditions of the prevailing global competition has raised the necessity of designing collaborative supply chains in order to be able to sense and respond to the changes in the task and general environment. This dissertation focuses on the relationships among the members of supply chains, with special emphasis on the role of inter-organizational concepts, such as trust, information sharing and commitment. This study is an attempt to depict a path towards the creation of collaborative supply chains through explaining the proposed causal relationships between these variables based on the attitudes of the managers working at the leading industrial enterprises of Turkey. A model is developed and related hypotheses are constructed based on the relevant academic literature and then tested through measuring attitudes of purchasing and supply chain executives of the leading manufacturing enterprises in Turkey announced annually by Istanbul Chamber of Industry. The survey that has been run within this study employs an interval scale questionnaire applied, both, on-line and face-to-face on the respondents. The research findings provide useful implications to be considered on the way to establish a collaborative supply chain. The study is a first attempt to reveal the attitudes of business professional towards the nature interorganizational in the context of the proposed model in the dissertation.en_US
dc.description.abstractTedarik zincirinde işbirliği kavramının irdelenmesine yönelik olarak özellikle son on yılda birçok akademik araştırma yürütüldü. Yürütülen çalışmalar küresel rekabetin baskıları altında içinde bulunduğu çevredeki değişimleri önceden tahmin ve tespit edebilen yenilikçi bir tedarik anlayışının geliştirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu doktora tezi, güven, bilgi paylaşımı ve ilişkiye bağlılık gibi kavramları kullanarak tedarik zincirinde işbirliğine giden süreçte örgütler arası ilişkilerin rolünü, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarında çalışan satınalma yöneticilerinin konuya yönelik tutumlarını bir model çerçevesinde irdelemek yoluyla ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak geçerli akademik literatürden hareketle tasarlanan model, İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarında çalışan satınalma yöneticileri üzerine uygulandı. Beşli aralığa sahip Likert ölçeği uygulanarak yürütülen araştırmanın sonunda elde edilen verilerin faktör analizi ile regresyon yöntemleri kullanılarak çözümlenmesi sonucunda, tedarik zincirinde işbirliğine giden süreçte hakim algıların neler olduğu ve önerilen model kapsamında bunların işbirliği sürecini nasıl etkileyebileceğine dair bilimsel geçerliliği olan faydalı bulgulara ulaşıldı. Bu doktora çalışması önerilen model bağlamında bu yönde yürütülmüş ilk araştırma olma özelliğini taşımaktadır.en_US
dc.description.tableofcontentsINTRODUCTIONen_US
dc.description.tableofcontentsThe Context and the Aim of the Dissertationen_US
dc.description.tableofcontentsResearch Objectives and Designen_US
dc.description.tableofcontentsTHEORY AND CONCEPTSen_US
dc.description.tableofcontentsTheoretical Frameworken_US
dc.description.tableofcontentsThe Evolution of Purchasing Notionen_US
dc.description.tableofcontentsInter – Organizational Collaboration: Theories of Organizations Visiteden_US
dc.description.tableofcontentsTransaction Cost Theoryen_US
dc.description.tableofcontentsResource Based Viewen_US
dc.description.tableofcontentsKnowledge Based Viewen_US
dc.description.tableofcontentsSocial Exchange Theoryen_US
dc.description.tableofcontentsThe Need for Supply Chain Collaborationen_US
dc.description.tableofcontentsDeciphering the Model: The Conceptual Frameworken_US
dc.description.tableofcontentsThe Sine-Qua-Non of Collaborative Supply Chains: Trusten_US
dc.description.tableofcontentsEstablishing the Link Between Information Sharing and Collaborationen_US
dc.description.tableofcontentsDedication to the Relationship: Commitmenten_US
dc.description.tableofcontentsMETHODOLOGYen_US
dc.description.tableofcontentsSource of Dataen_US
dc.description.tableofcontentsData Collection Methoden_US
dc.description.tableofcontentsSelection of Respondents and Sampling Methoden_US
dc.description.tableofcontentsData Collection Processen_US
dc.description.tableofcontentsThe Design and Content of the Questionnaireen_US
dc.description.tableofcontentsOperationalization of the Variablesen_US
dc.description.tableofcontentsAnalytical Method Utilizeden_US
dc.description.tableofcontentsExtraction of Factorsen_US
dc.description.tableofcontentsApplication of Regression Analysisen_US
dc.description.tableofcontentsDATA ANALYSIS EMPIRICAL FINDINGSen_US
dc.description.tableofcontentsComputation of Reliability Statisticsen_US
dc.description.tableofcontentsPretest Measures for Factor Analysisen_US
dc.description.tableofcontentsFactor and Regression Analysis for Hypothesis – 1en_US
dc.description.tableofcontentsFactor Analysis for the Variables of Trust in Hypothesis – 1en_US
dc.description.tableofcontentsFactor Analysis for Variables of Information Sharing in Hypothesis – 1en_US
dc.description.tableofcontentsRegression Analysis between the Factors Extracted for Hypothesis – 1en_US
dc.description.tableofcontentsRegression Analysis between H1-TRUST.F1 and H1-INF.SHA.F1en_US
dc.description.tableofcontentsRegression Analysis between H1-TRUST.F1 and H1-INF.SHA.F2en_US
dc.description.tableofcontentsRegression Analysis between H1-TRUST.F2 and H1-INF.SHA.F1en_US
dc.description.tableofcontentsFactor and Regression Analysis for Hypothesis – 2en_US
dc.description.tableofcontentsFactor Analysis for Variables of Trust in Hypothesis – 2en_US
dc.description.tableofcontentsFactor Analysis for Variables of Commitment in Hypothesis – 2en_US
dc.description.tableofcontentsRegression Analysis between Factors of Hypothesis – 2en_US
dc.description.tableofcontentsRegression Analysis between H2-TRUST.F1 and H2-CMMTF3en_US
dc.description.tableofcontentsRegression Analysis between H2-TRUST.F2 and H2-CMMTF1en_US
dc.description.tableofcontentsFactor Analysis and Regression for Hypothesis – 3en_US
dc.description.tableofcontentsFactor Analysis for Variables of Information Sharing in Hypothesis – 3en_US
dc.description.tableofcontentsFactor Analysis for Variables of Collaboration in Hypothesis – 3en_US
dc.description.tableofcontentsRegression Analysis between Factors of Hypothesis – 3en_US
dc.description.tableofcontentsRegression Analysis between H3-INF.SHA.F1 and H3-CLBRTF1en_US
dc.description.tableofcontentsRegression Analysis between H3-INF.SHA.F2 and H3-CLBRTF3en_US
dc.description.tableofcontentsRegression Analysis between H3-INF.SHA.F3 and H3-CLBRTF2en_US
dc.description.tableofcontentsFactor Analysis for Hypothesis – 4en_US
dc.description.tableofcontentsCONCLUSIONen_US
dc.description.tableofcontentsDiscussion of Findingsen_US
dc.description.tableofcontentsLimitations and Suggestions for Further Studiesen_US
dc.description.tableofcontentsBIBLIOGRAPHYen_US
dc.description.tableofcontentsTurkish Version of Survey Questionnaireen_US
dc.description.tableofcontentsItem Total Statisticsen_US
dc.description.tableofcontentsCorrelation Matrix Obtained from the Factor Analysis ofH1 – Trusten_US
dc.description.tableofcontentsCorrelation Matrix Obtained from the Factor Analysis of H1 – Information Sharingen_US
dc.description.tableofcontentsCorrelation Matrix Obtained from the Factor Analysis of H2 – Trusten_US
dc.description.tableofcontentsCorrelation Matrix Obtained from the Factor Analysis of H2 – Trusten_US
dc.description.tableofcontentsCorrelation Matrix Obtained from the Factor Analysis of H2 – Commitmenten_US
dc.description.tableofcontentsCorrelation Matrix Obtained from the Factor Analysis of H3 – Information Sharingen_US
dc.description.tableofcontentsCorrelation Matrix Obtained from the Factor Analysis of H3 – Collaborationen_US
dc.description.tableofcontentsCorrelation Matrix Obtained From the Factor Analysis of H4en_US
dc.description.tableofcontentsThe Breakdown of Factorsen_US
dc.description.tableofcontentsFactors of H1en_US
dc.description.tableofcontentsFactors of H2en_US
dc.description.tableofcontentsFactors of H3en_US
dc.description.tableofcontentsFactors of H4en_US
dc.description.tableofcontentsEnglish Version of the Questionnaireen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAttitude measurementen_US
dc.subjectCollaborationen_US
dc.subjectCommitmenten_US
dc.subjectInformation sharingen_US
dc.subjectManufacturing enterprisesen_US
dc.subjectPurchasing managersen_US
dc.subjectSupply chainsen_US
dc.subjectTrusten_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectValue creationen_US
dc.subjectBilgi paylaşımıen_US
dc.subjectGüvenen_US
dc.subjectİlişkiye bağlılıken_US
dc.subjectİşbirliğien_US
dc.subjectÖrgütler arası satınalma ilişkilerien_US
dc.subjectSatınalma müdürlerien_US
dc.subjectTedarik zincirien_US
dc.subjectTutum çözümlemelerien_US
dc.subject.lccHD38.5 .Y85 2007
dc.subject.lcshBusiness logistics.en_US
dc.titleThe attitudes of purchasing managers working at the leading manufacturing enterprises in Turkey towards supply chain collaboration: a proposed model based on inter-organizational trust, information sharing and commitmenten_US
dc.title.alternativeTürkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarında çalışan satınalma yönetcilerinin tedarik zincirinde işbirliğine yönelik tutumları : örgütler arası güven, bilgi paylaşımı ve ilişkiye bağlılık tabanlı ilişkiler üzerine bir model önerisien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş İşletme Yönetimi Doktora Programıen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9195-9265
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorYüksel, Ahmet Hakanen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess