Show simple item record

dc.contributor.advisorÇakıcı, Metinen_US
dc.contributor.authorYıldırım, Fazlıen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş İşletme Yönetimi Doktora Programıen_US
dc.date.accessioned2016-06-28T03:49:41Z
dc.date.available2016-06-28T03:49:41Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationYıldırım, F., (2007). The factors that affect the company's b2b overall use throughout the b2b portal transactions and a survey in Turkey. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1026
dc.descriptionText in English; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 72-74)en_US
dc.descriptionxvi, 104 leavesen_US
dc.description.abstractThis study concentrates on B2B (Business to Business) electronic commerce which is used by many companies in Turkey for purchasing and selling goods over the internet by connecting B2B portals. It is known that during the integration period of B2B e-commerce companies face difficulties and trade-offs that will discourage their adoption. This research's main aim is to look at the factors which affect B2B overall use and measure the drivers that affect the B2B adoption process for companies in Turkey. Throughout the research, it is found out that there are varieties of factors and models related to B2B e-commerce and every model is trying to focus on B2B with different aspects. This means that, there is no unique research model which covers all factors' effectiveness that is related to B2B overall use. While shaping the research model, the study has benefited from the surveys (mentioned in literature review) which are proved hypotheses that are associated with the dependent variable. The research method is based on quantitative analysis which generally searches information about the factors' effectiveness related to the company's B2B overall use in Turkey. During the empirical analysis, factors are categorized and measured according to their effectiveness for companies in Turkey and then questionnaire study has examined the factors' effectiveness related to the adoption success of B2B commerce by using statistical analysis methods. Research results show that perceived benefits of B2B and companies' managerial factors influence the companies' B2B overall use positively. Addition to prior researches, B2B portal factors also affect the companies' B2B overall use positively. The information about the factors that is effective for B2B overall use provides considerable educational framework for company managers, B2B integration consultant companies and B2B portals for increasing the level of B2B integration.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Türkiye'de bulunan birçok firmanın internet üzerinden portallara bağlanarak mal alımını ve satımını gerçekleştirdiği şirketler arası elektronik ticaret üzerine odaklanmaktadır. Bilindiği üzere, şirketler arası elektronik ticaret entegrasyonu sürecinde şirketler, adaptasyonu zorlaştırıcı zorluluklar ve takaslar ile karşılaşmaktadır. Araştırmanın esas amacını şirketler arası elektronik ticaret kullanımına etki eden faktörleri bulma ve Türkiye'deki şirketlerin uyum sürecine etki eden faktörleri ölçmektir. Araştırma sürecinde şirketler arası elektronik ticaretle ilgili çeşitli faktörler ve modeller olduğu bulunmuş, her bir modelin şirketler arası elektronik ticarete farklı açıdan odaklandığı tespit edilmiştir. Özetle, şirketler arası elektronik ticaret ile ilgili olarak bütün faktörleri kapsayan özgün bir araştırma modeli bulunmamaktadır. Araştırma modelini oluştururken, bağımlı değişkenimiz olan şirketler arası elektronik ticaret kullanımı ile alakalı, ispatlanmış varsayımlara dayalı çalışmalardan (kaynak taramasında bahsedilen) yararlanılmıştır. Araştırma yöntemi olarak kantitatif analiz yöntemi kullanarak, genelde Türkiye'de bulunan firmaların şirketler arası elektronik ticaret kullanımına etki eden faktörlerin etkinliğini hakkında araştırma yapmaya dayanmaktadır. Ampirik analiz sırasında etkenler kategorize edilmiş daha sonra anket çalışmasıyla istatistiksel analiz metodlarını kullanarak faktörlerin etkenliğini Türkiye'de bulunan firmalar için ölçülüp, şirketler arası elektronik ticarete başarılı bir uyum süreci için ele alınmıştır. Araştırma sonuçları şirketler arası elektronik ticaretin algısal faydalarının ve yönetimsel etkenlerinin, firmaların şirketler arası elektronik ticaretin kullanımını yüksek oranda etkilediğini göstermiştir. Bu alandaki önceki çalışmalara ek olarak, şirketler arası elektronik ticaret portallarının da şirketler arası elektronik ticaretin kullanımına olumlu olarak etki yaptığı ortaya konulmuştur. Şirketlerarası elektronik ticaret kullanım oranını etkileyen faktörler hakkındaki bilgiler, şirket yöneticilerine, elektronik ticaret entegrasyonu danışman firmalarına ve portallara adaptasyon seviyesinin artırılmasında kayda değer eğitimsel bir altyapı sağlamaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subject.lccHF5415.1263 .Y55 2007
dc.subject.lcshIndustrial marketingen_US
dc.subject.lcshBusinessen_US
dc.subject.lcshCustomer relationsen_US
dc.subject.lcshElectronic commerceen_US
dc.titleThe factors that affect the company's b2b overall use throughout the b2b portal transactions and a survey in Turkeyen_US
dc.title.alternativeİşletmeler arası ticarette b2b portal kullanımını etkileyen faktörler ve Türkiye’de bir araştırmaen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş İşletme Yönetimi Doktora Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US
dc.contributor.institutionauthorYıldırım, Fazlı


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record