Show simple item record

dc.contributor.advisorBozdoğan, Seyyiten_US
dc.contributor.authorGürses, Bigeen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2016-08-03T11:32:19Z
dc.date.available2016-08-03T11:32:19Z
dc.date.issued2014-09-12
dc.identifier.citationGürses, B. (2014). Plastik sanatlarda resim ve illüstrasyon. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1077
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 85-87)en_US
dc.descriptionxii, 88 leavesen_US
dc.description.abstractİllüstrasyon, eski çağlardan bu yana çeşitli yönelim ve ihtiyaçlardan doğmuştur ve varlığını hala sürdürmektedir. Günümüzde ise, iletilmek istenen mesajı en basit ve hızlı şekilde anlatabilmemize yardımcı olan bir sanat dalı halini almıştır. İnsanlar üzerinde önemli bir etki bırakma özelliği olan illüstrasyon, belirli düşüncelerin ve aktarılmak istenilen bilgilerin, metinle birlikte ona destek olacak şekilde izleyiciye ve okuyucuya sunulmasında bir aracı haline gelmiştir. Bu çalışmada illüstrasyonun tarihine, plastik sanatlarla olan ilişkisiyle birlikte günümüzde dünya ve Türk sanatındaki yerine değinilerek, sanat alanındaki tartışma yaratan konumunun incelenmesi üzerinde durulmuştur. Bu noktada sanatçının aydınlatıcı rolü üstlendiği resim ve illüstrasyonun sınırları araştırılmış, illüstrasyonun, çalışma alanı olan görsel medya, kitap, dergi, reklam gibi konumlarından çıkıp, “özgün sanat eseri” değerini edinmesi incelenmiş ve tartışılmıştır. İllüstrasyonun plastik sanatlardaki yerinin belirlenmesi bu araştırmanın önemli noktalarından birini oluşturmaktadır. Plastik sanatlar doğrultusunda illüstrasyonun tarihsel gelişimi, bu konuda önem arz eden sanatçıların eserlerinin de örnek gösterilmesiyle birlikte incelenmiştir. Tüm bu araştırmalarla birlikte illüstrasyonun sınırları genişletilmeye çalışılmış ve sanat kavramının değişebilen tanımlamalarına değinilmiştir.en_US
dc.description.abstractIllustration was born from the needs of various orientation and tendencies since the ancient times and still exists. Nowadays, it has become an art form which helps the message to be transmitted in the most simple and fast way. Illustration, which has the ability to leave a significant impact on people, has become a vehicle for viewers and readers to present certain ideas and information required to be transferred with the text in order to support it. In this study, illustration with its history and relationship with the plastic arts has been examined refering to its place in the international art and the Turkish art to emphasize its controversial place in fine arts. At this point, the boundaries of painting and illustration, assuming the role of the artist as an illuminator, have been studied. Its obtaining the value as "original work of art” is examined and discussed by coming out of the positions such as visual media, books, magazines and advertising. Determining the place of illustration in the plastic arts is one of the most important points at this study. The historical development of illustration in line with the the plastic arts, have been examined by displaying work samples of the important artists. With all this research, the boundaries of illustration have been tried to expand and referred to variable definitions of art itself.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectİllüstrasyonen_US
dc.subjectResimen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectIllustrationen_US
dc.subjectPaintingen_US
dc.subjectArten_US
dc.subject.lccNC89 .G87 2014
dc.subject.lcshDrawing Modern -- 17th centuryen_US
dc.subject.lcshDrawing Modern -- 18th centuryen_US
dc.subject.lcshDrawings in special styles -- 19th and 20th centuriesen_US
dc.subject.lcshDrawing history -- 17th centuryen_US
dc.subject.lcshDrawing -- Early works to 1850en_US
dc.subject.lcshDrawing history -- 18th centuryen_US
dc.subject.lcshDrawings -- Turkeyen_US
dc.subject.lcshPlastic arten_US
dc.titlePlastik sanatlarda resim ve illüstrasyonen_US
dc.title.alternativePainting and illustration in plastic artsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US
dc.contributor.institutionauthorGürses, Bige


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record