Sistem kullanıcıları, oturum açarak ilgili dokümanı görebilirler.

Oturum aç

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Projected changes in temperature and precipitation climatology of Central Asia CORDEX Region 8 by using RegCM4.3.5

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.