Show simple item record

dc.contributor.advisorPektaş, Hasipen_US
dc.contributor.authorTeymur, Aydınen_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2017-03-16T11:39:42Z
dc.date.available2017-03-16T11:39:42Z
dc.date.issued2017-01-20
dc.identifier.citationTeymur, A. (2017). Basın ilanlarında illüstrasyonun görsel iletişim tasarımı açısından incelenmesi ve uygulama çalışmaları. İstanbul: Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1202
dc.descriptionText in Turkish; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 60-63)en_US
dc.descriptionxi, 60 leavesen_US
dc.description.abstractReklamda ilk hedef markaya ün kazandırmak olmalıdır. Geçici süreliğine kazanç sağlamak yerine markaya değer katarak uzun ömürlü kazanç elde edilebilir. Başarılı bir reklam için yaratıcı olmak, fark yaratmak ve kuralları yıkmak gerekir. Reklamları uygulamaya olanak veren en iyi mecra gazete ve dergilerdir. Dolayısıyla basın ilanında tasarımcılar yeteneğini gösterebilirler. Basın ilanının ekonomik olması, kalıcı olması, tekrar okunabilirliği avantajlı özellikleridir. Basın ilanını oluşturan öğeler başlık, metin, slogan, logo ve görsel öğedir. Bir ilanda ilk göze çarpan öğe görsel öğedir. Görsel öğede illüstrasyon kullanmak, fark yaratmak adına uygun bir çözümdür. Ayrıca çoğunlukla fotoğraf kullanılan bir mecrada illüstrasyon kullanmak kuralları yıkan bir davranış olacaktır. Yaratıcı, farklı ve kuralları yıkan güçlü bir fikir, yetenek ve kabiliyet ile birleşerek başarının anahtarı olacaktır. Fotoğrafın anlatamadığı konular, fotoğraf makinesi ile çekilmesi zor detaylar, somut olmayan şeyler illüstrasyon ile anlatılabilir. Basın ilanı ve illüstrasyon bir görsel iletişim tasarımıdır. Tasarımında layout, renk, tipografi gibi dikkat edilmesi gereken konular vardır. Basın ilanı ve illüstrasyon da bu konulara göre tasarlanmalıdır. Bu tez çalışmasında basın ilanının görsel iletişim tasarımı açısından başarıya ulaştıran konuları araştırılmıştır ve illüstrasyonun bu konularda ne şekilde katkı verdiği ele alınmıştır. Bu araştırmayı somutlaştırmak adına beş adet basın ilanı incelenmiştir ve uygulama çalışması olarak altı adet basın ilanı için illüstrasyon tasarlanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe first aim in the advertisement should be the brands reputation. Instead of making a temporary benefit, long-term earnings can be obtained through adding value to the brand, A successful advertisement need to be creative, make a difference and break the rules. Newspapers and magazines are the best channels that allow advertisements to be implemented. So designers can show their abilities on press advertising. Economical reasons, being permanent and able to read over is main advantages of the press advertising. The elements that generate the press advertising are title, text, slogan, logo and visual element. The visuality is the first remarkable element in press advertising. Using illustration in the visual element is a proper solution to make a difference. In addition, using an illustration on the channels where usually used photographs can be a behavior that breaks the rules. A strong idea that creative, different and non-observant would be the key to the success alongside with talent. The subjects that photographs doesn’t able to explain and details that is hard to catch with photograph machines could be explained with illustration. Press advertising and illustration is a visual communication design. There are some subjects that should be carefull about its design such as layout, colour and typography. Press advertising and illustration should be design according to this subjects. In this study, we have researched the subjects that make the press advertising and illustration successful and we have examined how illustration could be additive in this subjects. To embody this study, five press advertising are examined ve six press release are designed as a application study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBasın ilanıen_US
dc.subjectİllüstrasyonen_US
dc.subjectGörsel iletişimen_US
dc.subjectTasarımen_US
dc.subjectReklamen_US
dc.subjectPress advertisingen_US
dc.subjectIllustrationen_US
dc.subjectVisual communicationen_US
dc.subjectDesignen_US
dc.subjectAddvertisementen_US
dc.subject.lccN8217.A35 T49 2017
dc.subject.lcshAdvertising in art -- Criticism and interpretationen_US
dc.subject.lcshAdvertising, Newspaper -- Criticism and interpretationsen_US
dc.subject.lcshAdvertising, Newspaper -- Turkey -- Criticism and interpretationsen_US
dc.subject.lcshVisual communication -- Turkey -- Criticism and interpretationsen_US
dc.titleBasın ilanlarında illüstrasyonun görsel iletişim tasarımı açısından incelenmesi ve uygulama çalışmalarıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of illustration in terms of visual communication design on press advertising and its application studiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programıen_US
dc.relation.publicationcategoryBelirsizen_US
dc.contributor.institutionauthorTeymur, Aydın


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record