Show simple item record

dc.contributor.advisorAltunbay, Seyhunen_US
dc.contributor.authorArslan, Şafaken_US
dc.contributor.otherIşık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği - Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans Programıen_US
dc.date.accessioned2017-04-19T13:26:47Z
dc.date.available2017-04-19T13:26:47Z
dc.date.issued2017-01-18
dc.identifier.citationArslan, Ş. (2017). Optimization of Fertile Land Usage and Agricultural Production of Turkey. İstanbu: Işık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11729/1245
dc.descriptionText in English ; Abstract: English and Turkishen_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leave 74-75)en_US
dc.descriptionxii, 104 leavesen_US
dc.description.abstractTurkey has a large amount of land which is suitable for agriculture. On the other hand, agricultural activities gradually decrease every year. Moreover, the fertile lands are not used effectively. As a result, production of agricultural goods does not satisfy the domestic demand. Thus, Turkey is obliged to import lots of agricultural goods in the recent decade.Turkey has to develop the agricultural potential and productivity and demand -supply stability as soon as possible. For this purpose, an optimization model has been developed to optimize the fertile land usage and agricultural production to satisfy the increasing agricultural demand of Turkey. Residential settlements on fertile lands are another problem about the agriculturalland usage of Turkey. The fertile lands are allowed for the construction of residential settlements and this causes the decrease of the fertile land area beside a lot of negative effects to the national economy and nature.This study aims to find solutions to these problems with the help of an optimization model. Specifically, which parts of land has to be farmed, which products has to be cultivated, how much has to be cultivated, how much area has to be used for the cultivation of a specific product. Additionally, the model will yield the effect of loss of fertile land due to residential settlements on fertile lands.en_US
dc.description.abstractTürkiye, tarım için uygun olan büyük bir araziye sahiptir fakat tarımsal faaliyetler yıldan yıla düşüş göstermektedir. Verimli araziler etkili bir şekilde kullanılmamakta ve azalmaktadır. Bunların sonucu olarak ve nüfus artışının da etkisi ile ülkedeki üretim miktarı iç talebi karşılayamaz hale gelmiş ve pek çok ürünün ithalatı söz konusu olmuştur.Türkiye ivedilikle, tarımsal potansiyelini, üretkenliğini ve arz-talep dengelerini geliştirip, güçlendirmelidir. Bu amaçla bir optimizasyon modeli geliştirilmiştir.Model, verimli arazilerin kullanımını ve tarımsal üretimi optimize edip, üretim miktarını arttırarak, tarımsal talebin fazlasıyla karşılanmasını sağlamaya yardımcı olmaktadır.İmara açılan verimli tarım toprakları ve hissedilen kuraklık ise ayrı bir tarımsal üretim sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum hem verimli toprak alanlarının azalmasına neden olmakta hem de ulusal ekonomiye ve doğaya ciddi zarar vermektedir.Bu çalışma, optimizasyon modeli ile tarımsal problemlere çözüm bulmayı amaçlamaktadır. Özellikle hangi araziler ekilecek, hangi ürün ne kadar ekilecek, belirli bir ürün için ne kadar ekim alanı kullanılacak gibi problemlere model vasıtası ile çözüm aranacaktır.en_US
dc.description.tableofcontentsIntroductionen_US
dc.description.tableofcontentsBrief History of Agriculture in Turkeyen_US
dc.description.tableofcontentsGeneral Informationen_US
dc.description.tableofcontentsProblem Definitionen_US
dc.description.tableofcontentsLiterature Reviewen_US
dc.description.tableofcontentsThe Optimization Modelsen_US
dc.description.tableofcontentsModel 1: LP Approach 1en_US
dc.description.tableofcontentsSets of model 1en_US
dc.description.tableofcontentsParameters of model 1en_US
dc.description.tableofcontentsDecision variables of model 1en_US
dc.description.tableofcontentsModel 1en_US
dc.description.tableofcontentsDescription of model 1en_US
dc.description.tableofcontentsObjective function of model 1en_US
dc.description.tableofcontentsConstraints of model 1en_US
dc.description.tableofcontentsModel 2: LP Approach 2en_US
dc.description.tableofcontentsSets of model 2en_US
dc.description.tableofcontentsParameters of model 2en_US
dc.description.tableofcontentsDecision variables of model 2en_US
dc.description.tableofcontentsModel 2en_US
dc.description.tableofcontentsDescription of model 2en_US
dc.description.tableofcontentsObjective function of model 2en_US
dc.description.tableofcontentsConstraints of model 2en_US
dc.description.tableofcontentsModel 3: LP Approach 3en_US
dc.description.tableofcontentsSets of model 3en_US
dc.description.tableofcontentsParameters of model 3en_US
dc.description.tableofcontentsDecision variables of model 3en_US
dc.description.tableofcontentsModel 3en_US
dc.description.tableofcontentsDescription of model 3en_US
dc.description.tableofcontentsObjective function of model 3en_US
dc.description.tableofcontentsConstraints of model 3en_US
dc.description.tableofcontentsModel 4: LP Approach 4en_US
dc.description.tableofcontentsSets of model 4en_US
dc.description.tableofcontentsParameters of model 4en_US
dc.description.tableofcontentsDecision variables of model 4en_US
dc.description.tableofcontentsModel 4en_US
dc.description.tableofcontentsDescription of model 4en_US
dc.description.tableofcontentsObjective function of model 4en_US
dc.description.tableofcontentsConstraints of model 4en_US
dc.description.tableofcontentsThe Comparison of the Modelsen_US
dc.description.tableofcontentsData Collectionen_US
dc.description.tableofcontentsData Analysis and Resultsen_US
dc.description.tableofcontentsModels Solving and DSS (Decision Support System)en_US
dc.description.tableofcontentsResultsen_US
dc.description.tableofcontentsProductionen_US
dc.description.tableofcontentsImporten_US
dc.description.tableofcontentsArea Usageen_US
dc.description.tableofcontentsNet Profiten_US
dc.description.tableofcontentsSensitivity Analysisen_US
dc.description.tableofcontentsScenario Analysisen_US
dc.description.tableofcontentsScenario 1: Increasing yield by 15%en_US
dc.description.tableofcontentsScenario 2: Running models with real production amountsen_US
dc.description.tableofcontentsScenario 3: Increasing import costs of products 2 times moreen_US
dc.description.tableofcontentsScenario 4: Increasing and decreasing opportunity costs by 15%en_US
dc.description.tableofcontentsConclusionen_US
dc.description.tableofcontentsFuture Worksen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIşık Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectAgricultural optimizationen_US
dc.subjectAgricultural productionen_US
dc.subjectAgricultureen_US
dc.subjectOptimizationen_US
dc.subjectUsage of fertile landsen_US
dc.subjectOptimizasyonen_US
dc.subjectTarımen_US
dc.subjectTarımsal optimizasyonen_US
dc.subjectTarımsal üretimen_US
dc.subjectVerimli arazi kullanımıen_US
dc.subject.lccHD2056.7.Z8 A77 2017
dc.subject.lcshAgriculture -- Turkey.en_US
dc.subject.lcshAgricultural productivity -- Regional disparities.en_US
dc.subject.lcshAgriculture -- Research.en_US
dc.subject.lcshAgriculture -- Turkey -- History.en_US
dc.subject.lcshAgriculture and state -- Turkey.en_US
dc.subject.lcshAgriculture -- Economic aspects.en_US
dc.subject.lcshAgriculture -- Statistical methods.en_US
dc.subject.lcshAgriculture -- Research -- Planning.en_US
dc.subject.lcshLand use.en_US
dc.titleOptimization of fertile land usage and agricultural production of Turkeyen_US
dc.title.alternativeTürkiye’nin verimli topraklarının kullanımının ve tarımsal üretiminin optimizasyonuen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentIşık Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği - Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans Programıen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8757-0118
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.contributor.institutionauthorArslan, Şafaken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess